Støttemur

Støttemurblokk er et godt og rimelig alternativ for utnyttelse av utearealet.

Systemet består av standardblokk, 1/2 blokk, hjørneblokk, bueblokk til utvendige buer, skrå avsluttningsblokk og sålefundament. Murens helning blir automatisk 80grader ved montering på vannrett såle (ca 18 cm pr meter). Blokkene har en låse fas som gir muren høy stabilitet og er enkel og montere. Blokkene produseres med et "hvelv" under blokken som virker positivt på vekten og øker hånteringsvennligheten under montering.